Meer

Inhoud

Voorwoord

Voorwoord

Gemeente Putten presenteert u de begroting 2017-2020. Hierin staan de activiteiten die wij in 2017 zullen gaan uitvoeren en de financiële vertaling hiervan. Deze activiteiten komen uit het collegeprogramma 2014-2018.

In ons streven naar meer transparantie is ook deze begroting volledig digitaal te raadplegen. Per thema lichten wij de financiële hoofdlijnen toe en kunt u doorklikken op de doelstellingen en activiteiten. Via de knop ‘activiteiten’ bovenaan de pagina kunnen ook andere invalshoeken gekozen worden. De begroting is ook als pdf-document te raadplegen door links in het scherm op de knop ‘meer’ te klikken of via de link onderaan deze pagina.

We vertrouwen erop u met deze begroting een transparant inzicht te bieden over het te voeren beleid en de financiële positie in 2017.

             

Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Putten.

Van links naar rechts: Burgemeester Lambooij, Wethouder Koekkoek, 
Wethouder Kleijer, Wethouder Gerritsen, Gemeentesecretaris Contant.

Documenten
Begroting 2017-2020