Meer
Publicatiedatum: 21-11-2018

Inhoud

Voorwoord

Voorwoord

Gemeente Putten presenteert u de begroting 2019-2022. Hierin staan de activiteiten die wij in 2019 zullen gaan uitvoeren en de financiële vertaling hiervan. Deze activiteiten komen uit het collegeprogramma 2018-2022.

In ons streven naar meer transparantie is ook deze begroting volledig digitaal te raadplegen. Per thema lichten wij de financiële hoofdlijnen toe en kunt u doorklikken op de doelstellingen en activiteiten. Via de knop ‘activiteiten’ bovenaan de pagina kunnen ook andere invalshoeken gekozen worden. De begroting is ook als pdf-document te raadplegen via de link onderaan deze pagina.

We vertrouwen erop u met deze begroting een transparant inzicht te bieden over het te voeren beleid en de financiële positie in 2019.

          

Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Putten.

Van links naar rechts: Burgemeester Lambooij, Wethouder Koekkoek, 

Wethouder Priem, Wethouder Gerritsen, Gemeentesecretaris Contant.

Documenten
Begroting 2019-2022