Meer
Publicatiedatum: 21-11-2018

Inhoud

Economie en recreatie

Economie en recreatie

Het thema Economie en recreatie heeft betrekking op het gelijknamige programma.

Het coalitieakkoord ‘Bouwen aan Putten’ beschrijft de plannen voor de jaren 2018-2022. Daarbij zijn die plannen vertaald in concrete actiepunten per jaar. De actiepunten voor 2019 binnen het begrotingsthema Economie en recreatie worden hierna nader uitgewerkt. Daarnaast zijn er diverse andere actuele beleidsontwikkelingen die in 2019 onze aandacht zullen vragen. Ook die worden toegelicht op de volgende pagina’s.

Wat mag het kosten?